Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tuki, kielitietoinen ohjaus ja työllistyminen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien parissa ohjaustyötä tekevän henkilöstön osaamista erityistä tukea tarvitsevien tunnistamisessa, ohjaamisessa ja kohtaamisessa.
Tarkoituksena on jakaa konkreettisia työkaluja ja kehittää niitä edelleen maahanmuuttajien kohtaamiseen ja ohjaukseen, sekä kielitietoiseen työotteeseen että työelämässä tapahtuvaan koulutukseen ja työllistymiseen.

Koulutuksen keskeiset sisällöt 5 op

•    Erityisen tuen tunnistaminen ja käytännöt
•    Osaamisen tuen muotoja: Oppimisvalmiuksia tukevat opinnot
•    Kielitietoinen ohjaus
•    Erityinen tuki ja työllistyminen
•    Hyvät käytänteet ja vertaisoppiminen, kehittämistehtävät

Kenelle

Ammatillinen opetus- ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosjohto. Ryhmään mahtuu 20 ensin ilmoittautunutta.

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen laajuus on 5 op. Koulutus tapahtuu verkkokoulutuksena.

Koulutuspäivät 2020:
15.9, 6.10, 20.10, 11.11 ja 24.11. klo 13-15.
Koulutukseen osallistujien oman työn kehittämistä tuetaan yksilö- ja ryhmäkonsultaatiolla.

Koulutus on osallistujille maksutonta. Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa KiVaTyö – Kielitietoinen ohjaus, valmennus ja työelämä -hanketta. Hankkeen sivut ja tietoja muista hankkeen osioista osoitteesta: www.kivatyo.fi.
Koulutus järjestetään yhteistyössä Ammattiopisto Liven, Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen kanssa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt - toteutuksen osallistujamäärä on täynnä.
Tulosta itsellesi esite tästä.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Mercurian, Ammattiopisto Liven sekä Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat.